Stichting Grip Oudewater                                                           Dagbesteding, stage, individuele begeleiding
 

VOOR BEGELEIDERS 

Stichting GRIP (Gericht op Re-integratie, Innovatie en Perspectief) bied dagbesteding en individuele begeleiding ten behoeve van het herstel, behoud en ontwikkeling van jou toekomstmogelijkheden 

Individuele begeleiding 

Deze vorm wordt vaak aan huis gedaan. Het voordeel is dat ouder en cliënt rustig kunnen wennen in hun veilige omgeving. De focus ligt voorledig bij de cliënt, zo kunnen alle betrokkenen elkaar goed leren kennen. Er kunnen een aantal doelen worden gesteld met de begeleiding aan huis. Voorbeelden zijn : bevorderen van de zelfredzaamheid ( leren zelfstandig fietsen, boodschappen, schoonmaken ) het vinden van interesses is ook een doel die vaak naar boven komt. Het is ook mogelijk om naar de sportschool te gaan . We  hebben zelf jarenlange  sportervaring en hebben ook een extra abonnement, dus zijn hier geen extra kosten aan vebonden   

Dagbesteding 

Dagbesteding in groepsverband is bij ons op locatie. Dit doen wij in een huiselijke omgeving  waar we altijd een fijne vrije  sfeer hebben.  Zoals  eerder aangegeven, werken wij op maat. Als er geen passende activiteit is voor de cliënt zullen we altijd kijken naar nieuwe opties en manier van begeleiding. De doelen die bij de persoonlijke  begeleiding staan,  kunnen we hier ook doen en/ of verder  ontwikkelen. Het verbeteren van arbeidskwaliteiten komt vaak terug . Dit betekent ,  bijvoorbeeld als iemand richting horeca wil  we ons bezig kunnen houden met het leren,  hoe met klanten om te gaan, hoe hygiënisch werken enz. en in overleg met school deze werkzaamheden kunnen vervolgen in de vorm van stage, waarna we samen opzoek gaan  naar een passende werkgever

De verschillende activiteiten zijn :  

-         Groenvoorziening :  

-         Houtbewerking ‘  

-         Productie werk  

-         Muziek, dans en dichten  

-         Sport  

-         Taarten bakken ( horeca) :   

De woensdagmiddag is bij ons een speciaal dagdeel. Hier zijn we veel bezig met muziek, sport en spel. Dit moet een leuke middag voor iedereen worden . We maken vaak lekker eten met ze allen . Dit is een ontspannen manier om op sociaal vlak te ontwikkelen.