Stichting Grip Oudewater                                                           Dagbesteding, stage, individuele begeleiding
 

VOOR JOU

 Stichting GRIP heeft als doel je te begeleiden naar een zelfstandig(er)l bestaan. Wij bieden een laagdrempelige dagbesteding waarbij je de ruimte hebt om te werken in een rustige omgeving. 

Stichting grip biedt dagbesteding en activerende begeleiding op maat. Dit doen we in groepsverband en individueel.

De dagbesteding vindt plaats in een huiselijke sfeer. Er is een atelier, er zijn werkplaatsen en verschillende tuinen.

 Bij Grip is jouw vraag altijd het de start van het maken van een ondersteuningsplan gericht op jou toekomst. Dit doen we samen met ouders en als je stage loopt bij ons ook met jou school en stage begeleider. In het plan staan de doelen waaraan we samen werken. Bijvoorbeeld:
• vertrouwd raken met de aspecten die bij werk horen;
• werkervaring opdoen en vaardigheden 

leren;
• ervaren hoe leuk werk kan zijn;
• voorbereiden op werken in een reguliere arbeidsomgeving (alleen als het kan).

Voor wie:

Grip heeft  heeft leer-werkplekken voor mensen  voor mensen met een dagbestedingsindicatie en/of individuele begeleiding  Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoorn (ASS), psychiatrische problematiek of een combinatie daarvan. Bij ons doe je op een prettige manier ervaring met werken op. Wie verder wil en kan richting werk  krijgt ondersteuning van onze persoonlijk begeleider. Je kunt bij ons starten vanaf 12 jaar en begeleiden je tot je je doel hebt bereikt.